6 austrálskych profesionálov v oblasti krásy vysvetľuje, čo v skutočnosti znamená „A-Beauty“

Niektoré z dnešných špičkových kozmetických výrobkov sú práve tak zdola zdola a je ľahké pochopiť prečo. Austrálske kozmetické výrobky zjednodušujú tieto náročné 10-krokové postupy a potlačujú potrebu „sklenenej pokožky“. A-krása, ako sa volá, ide ...